Competitiereglement MJT 2019


ARTIKEL 1

De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de Nevobo met aanvulling van de artikelen in dit reglement die afwijken van het Nevobo-reglement.

ARTIKEL 2

De wedstrijden worden geleid door de aangewezen gelicentieerde arbiters/officials.

ARTIKEL 3

Iedere deelnemer van een Nederlandse vereniging dient in het bezit te zijn van een Nevobo spelerskaart. De spelerskaarten moeten bij aankomst in Doezum afgegeven worden. Deelnemers van buitenlandse verenigingen dienen een geldig legitimatiebewijs af te geven.

 

ARTIKEL 4

Het is niet toegestaan te spelen onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen, op straffe van diskwalificatie van desbetreffende speler(s).

 

ARTIKEL 5

 

5.1       Voor de spe(e)l(st)ers die deelnemen aan dit MJT Doezum gelden de volgende
           leeftijdsgrenzen:

 

B-jeugd: geboren op/na 01/10/2002

A-jeugd: geboren op/na 01/10/2000

Top-jeugd: geboren op/na 01/10/1997

5.2 Dispensatiespeler/dispensatiespeelster: speler/speelster die maximaal 12 maanden de leeftijdsgrens van de bedoelde categorie is gepasseerd en niet tevens uitkomt in een team van dezelfde vereniging in een hogere categorie. In ieder team is ten hoogste 1 dispensatiespeler/-speelster toegestaan.

Een aanvraag voor een 2e dispensatiespeler/-speelster in een team kan door de MJT-commissie worden toegekend wanneer hierover voorafgaand aan het toernooi contact is opgenomen met de MJT-commissie.

5.3 Gastspeler/gastspeelster: speler/-speelster die voldoet aan de gestelde leeftijdsgrenzen, maar bij de start van het MJT Doezum niet als lid van de vereniging waarvoor hij/zij uitkomt tijdens het MJT Doezum is aangemeld bij de Nevobo. In de categorieën Meisjes B, Meisjes A en Meisjes Top zijn gastspeelsters in principe niet toegestaan.
Gelet op het dalend aantal aanmeldingen van jongensteams zijn in de categorieën Jongens B, Jongens A en Jongens Top maximaal 2 gastspelers per team toegestaan mits hierover voorafgaand aan het MJT contact is opgenomen met de MJT-commissie.
 

ARTIKEL 6

6.1 Jongens Top (7 teams)

6.1.1     Gestart wordt met een halve competitie in poule A waarin elk team 6 wedstrijden
speelt.

6.1.2     De nummers 1 en 4 resp. 2 en 3 spelen in poule B tegen elkaar (kruisfinales). De
winnaars spelen om de 1e/2e plaats (finale) in poule E en de verliezers om de 3e/4e
plaats in poule D.

6.1.3    De nummers 5 t/m 7 van poule A spelen om de plaatsen 5, 6 en 7 in de eindstand een halve competitie in poule C. Punten behaald in poule A tegen teams die zich geplaatst hebben voor poule C worden meegenomen naar poule C.

6.2 Meisjes B en Meisjes A  (10 teams)

6.2.1 De 10 teams zijn verdeeld over 2 poules (poule A en B). Gestart wordt met een halve competitie in poule A en B waarin ieder team 4 wedstrijden speelt.

6.2.2 De nummers 1, 2 en 3 van poule A en de nummers 1, 2 en 3 van poule B spelen vervolgens in poule C een kwart competitie; d.w.z. de zes teams in deze poule spelen ieder drie wedstrijden, namelijk alleen tegen die teams waar (in poule A/B) nog niet tegen is gespeeld. Deze nummers 1, 2 en 3 van poule A en B nemen alleen die punten mee naar poule C die behaald zijn in poule A / B tegen de teams die zich ook plaatsten voor poule C.

6.2.3 De nummers 4 en 5 van poule A en B spelen een halve competitie in poule D. Punten behaald in poule A en B worden niet meegenomen naar poule D.

6.2.4 De nummers 1 en 4 resp. 2 en 3  van poule C spelen kruisfinales in poule E; de winnaars spelen om de 1e/2e plaats in poule I en de verliezers om de 3e/4e plaats in poule H.

6.2.5 De nummers 5 en 6 van poule C en de nummer 1 van poule D spelen in poule F een halve competitie om de plaatsen 5, 6 en 7 in de eindstand. Punten behaald in poule C en D worden niet meegenomen naar poule F.

6.2.6 De nummers 2, 3 en 4 van poule D spelen in poule G een halve competitie om de plaatsen 8, 9 en 10 in de eindstand. Deze teams nemen alleen die punten mee naar poule G die behaald zijn in poule D tegen de teams die zich ook plaatsten voor poule G.

 

6.3.       Jongens A (8 teams)


6.3.1 Gestart wordt met een halve competitie in poule A waarin ieder team 7 wedstrijden
speelt.

6.3.2 De nummers 1 en 4 resp. 2 en 3 spelen in poule B tegen elkaar (kruisfinales). De winnaars spelen om de 1e/2e plaats (finale) in poule G en de verliezers om de 3e/4e plaats in poule F.

6.3.3 De nummers 5 en 8 resp. 6 en 7 uit poule A spelen in poule C tegen elkaar. De winnaars spelen om de 5e/6e plaats in poule E en de verliezers om de 7e/8e  plaats in poule D.


 

6.4.       Meisjes Top (9 teams)


6.4.1 Gestart wordt met een halve competitie in poule A waarin ieder team 8 wedstrijden
speelt.

6.4.2    De nummers 1 en 2 spelen in poule E om de 1e/2e plaats (finale). De nummers 3 en 4 spelen   in poule D om de 3e/4e plaats. De nummers 5 en 6 spelen in poule C om de 5e/6e plaats. De nummers 7 en 8 spelen in poule B om de 7e/8e plaats.

6.5.       Jongens B (5 teams)

6.5.1 Gestart wordt met een hele competitie in poule A waar ieder team 8 wedstrijden speelt.

6.5.2 De nummers 1 en 2 spelen om de 1e/2e plaats (finale) in poule C. De nummers 3 en 4 spelen in poule B om de 3e en 4e plaats.

ARTIKEL 7

7.1 De winnaar van een set is het team dat het eerst 25 punten behaalt, met een voorsprong van ten minste twee punten. Voor elke gewonnen set wordt één wedstrijdpunt toegekend.    

     

7.2 Alle wedstrijden bestaan uit twee sets behalve die genoemd in de artikelen 6.1.2, 6.2.4, 6.3.2, 6.3.3, 6.4.2  en 6.5.2. Deze worden gespeeld om twee gewonnen sets (‘best of 3’). Bij de eventuele 3e set zal er een veldwissel plaatsvinden wanneer er 8 punten zijn behaald door één van de teams. De eventuele 3e set wordt gewonnen door het team dat als eerste 15 punten behaalt, met een voorsprong van tenminste 2 punten.

 

7.3 Er wordt niet getost voor de aanvang van de wedstrijd. De aanvoerder van het laatstgenoemde team heeft de eerste keuze (opslag of veldkant). Bij een eventuele 3e set heeft de aanvoerder van het eerstgenoemde team het recht om als eerste te kiezen.

 

7.4 Het eerstgenoemde team is verantwoordelijk voor het leveren van een teller.

 

7.5 Indien een team 5 minuten na de aanvangstijd niet tot spelen gereed is, verliest dit team de eerste set met 25-0. Is het team na 15 minuten na de aanvangstijd niet gereed om te spelen dan verliest het team de wedstrijd met setstanden tweemaal 25-0.

ARTIKEL 8

8.1 In de materiaalberging achter de velden (Doezum) en in de kleine (gym)zaal      
        (Marum) is ruimte voor warmlopen/warming-up. Ballen zijn in deze ruimten nadrukkelijk
niet toegestaan, daarnaast verwachten wij dat er met respect wordt omgegaan met  
de materialen die in deze ruimte opgeslagen worden.

In Doezum is het alleen tijdens een time-out en na afloop van een set op veld 2 toegestaan om deze warming-up-ruimte te bereiken door langs veld 2 naar de berging te lopen.

8.2 Voorafgaand aan elke wedstrijd is maximaal 5 minuten inspeeltijd beschikbaar.

8.3 De, in het programma aangegeven, aanvangstijden van wedstrijden zijn richttijden.  
Rechten kunnen hieraan niet worden ontleend. Indien noodzakelijk zal de     
wedstrijdleiding wedstrijden verplaatsen. In uitzonderlijke situaties kan de    
wedstrijdleiding besluiten wedstrijden te annuleren.

ARTIKEL 9

Mochten er teams in wedstrijdpunten gelijk eindigen in een poule, dan gelden de volgende regels:

  1. beslissend is het puntensaldo in scorepunten (aantal scorepunten vóór minus scorepunten tegen)

is ook dit gelijk dan:

  1. beslist het resultaat van de onderling gespeelde wedstrijd(en) in deze poule

is dit ook gelijk dan:

  1. zal er 1 beslissende set worden gespeeld die wordt gewonnen door het team dat als eerste 15 punten behaalt, met een voorsprong van ten minste 2 punten.

ARTIKEL 10

De nethoogten zijn:

B-jeugd: Meisjes 2.24 m

Jongens 2.24 m

A-jeugd: Meisjes 2.24 m

Jongens 2.43 m

Top-jeugd: Meisjes 2.24 m

Jongens 2.43 m
 

ARTIKEL 11

Alle teams dienen tijdens het hele toernooi te spelen in uniforme kleding die van rugnummers zijn voorzien. Bij voorkeur dient het clubtenue gedragen te worden op woensdagavond en zaterdagochtend/ middag.

 

ARTIKEL 12

Zowel de wedstrijdbal als inspeelballen worden door de organisatie beschikbaar gesteld. Het is niet toegestaan deze ballen mee te nemen naar plekken buiten de sporthal.


ARTIKEL 13

De organiserende vereniging, noch de gemeente Westerkwartier zal verantwoordelijkheid aanvaarden voor:  

- ongevallen en blessures; deelname geschiedt op eigen risico

- diefstal, beschadiging of zoekraken van persoonlijke eigendommen

- schade, toegebracht aan mens of enig goed
 

ARTIKEL 14

Er kan geen officieel protest worden ingediend bij de wedstrijdleiding of arbitrage. Wel kan een wedstrijd gerelateerde klacht worden ingediend, de wedstrijdleiding besluit of deze in behandeling wordt genomen en streeft vervolgens naar een oplossing naar ieders tevredenheid. Ook staat de wedstrijdleiding open voor waardevolle suggesties.


ARTIKEL 15

De afdeling wedstrijdzaken van de MJT-commissie beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

Vereniging Menu

Wachtwoord vergeten

Sponsoren bedankt

Design door MERKMARK | Technische realisatie door BlackCup