Reglement MJT 2017


REGLEMENT MJT 2017

ARTIKEL 1        

De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de Nevobo met aanvulling van de artikelen in dit reglement die afwijken van het Nevobo-reglement.

ARTIKEL 2        

De leiding van de wedstrijden berust bij de door de wedstrijdleiding aangewezen arbiters.

ARTIKEL 3        

Iedere deelnemer van een Nederlandse verenigingen dient in het bezit te zijn van een Nevobo spelerskaart. Deze kaart moet bij aankomst afgegeven worden aan de wedstrijdleiding. Deelnemers van buitenlandse verenigingen dienen een geldig legitimatiebewijs af te geven.

 

ARTIKEL 4        
           

4.1 Voor de spelers die deelnemen aan dit toernooi gelden de volgende leeftijdsgrenzen:

B-jeugd: geboren op/na 01/10/2000

A-jeugd: geboren op/na 01/10/1998

Top: geboren op/na 01/10/1995

4.2  In ieder team mag ten hoogste één speler uitkomen die maximaal 12 maanden de leeftijdsgrens van de bedoelde categorie is gepasseerd, mits deze speler niet tevens uitkomt in een team van dezelfde vereniging in een hogere categorie.

4.3 Gastspelers zijn in overleg toegestaan.

ARTIKEL 5        

5.1       Jongens B, A en Top (7 teams)               .

5.1.1    Gestart wordt met een halve competitie in Poule A. 

5.1.2    De nummers 1 en 4 resp. 2 en 3 spelen in Poule B tegen elkaar (halve finales). De winnaars spelen om de 1e/2e plaats in poule D en de verliezers om de 3e/4e plaats in Poule E.   

5.1.3    De nummers 5 t/m 7 van Poule A spelen om de 5e/6e/7e plaats een halve competitie in
Poule C. Alle punten behaald in poule A worden meegenomen naar poule C.

5.2       Meisjes B, A  en Top(10 teams)

5.2.1    De 10 teams in deze categorieën zijn verdeeld over 2 poules (Poule A en B). Gestart wordt met een halve competitie in Poule A en B.

5.2.2    De nummers 1, 2 en 3 van Poule A spelen in Poule C een halve competitie tegen de nummers 1, 2 en 3 van Poule B. Deze nummers 1, 2 en 3 van poule A en B nemen alleen de punten mee naar Poule C die behaald zijn in Poule A danwel B tegen teams die ook in Poule C spelen.

5.2.3    De nummers 4 en 5 van Poule A en B spelen een halve competitie in Poule D. Punten behaald in Poule A en B worden niet meegenomen naar Poule D.

5.2.4    De nummers 1 en 4 resp. 2 en 3  van Poule C spelen halve finales in Poule E; de winnaars spelen om de 1e/2e plaats in Poule H en de verliezers om de 3e/4e plaats in Poule I.

5.2.5    De nummers 5 en 6 van Poule C en de nummer 1 van Poule D spelen in Poule F een halve competitie om de plaatsen 5, 6 en 7 in de eindstand. Punten behaald in Poule C en D worden niet meegenomen naar Poule F.

5.2.6    De nummers 2, 3 en 4 van Poule D spelen in Poule G een halve competitie om de plaatsen 8, 9 en 10 in de eindstand. Punten behaald in Poule D worden niet meegenomen naar poule H.

ARTIKEL 6

6.1       De winnaar van een set is het team dat het eerst 25 punten behaalt, met een voorsprong van ten minste twee punten. Voor elke gewonnen set wordt één wedstrijdpunt toegekend.          

6.2       Alle wedstrijden bestaan uit twee sets behalve die genoemd in de artikelen 5.1.2 en 5.2.4 Deze worden gespeeld om twee gewonnen sets. Bij de eventuele 3e set zal er een veldwissel plaatsvinden wanneer er 8 punten zijn behaald door één van de teams. De eventuele 3e set wordt gewonnen door het team dat als eerste 15 punten behaalt, met een voorsprong van tenminste 2 punten.

6.3       Er wordt niet meer getost. De aanvoerder van het laatst genoemde team heeft de eerste keuze (opslag of veld). Bij een eventuele 3e set heeft de aanvoerder van het eerstgenoemde team het recht om als eerste te kiezen.

6.4       Het eerstgenoemde team levert een teller.  

ARTIKEL 7

Indien een team 5 minuten na de vastgestelde aanvangstijd niet tot spelen gereed is, verliest dit team de eerste set met 25-0. Is het team na 15 minuten na de vastgestelde aanvangstijd niet gereed om te spelen dan verliest het team de wedstrijd met tweemaal 25-0.

ARTIKEL 8

8.1 Het warmlopen dient buiten het speelveld te geschieden.

8.2 Voor elke wedstrijd is maximaal 3 minuten inspeeltijd beschikbaar om in te spelen of in te slaan. Bij verschil in keuze wordt er ingespeeld.

8.3 De in het programma aangegeven tijden zijn richttijden. Rechten kunnen hieraan niet worden verleend. Indien noodzakelijk zal de wedstrijdleiding wedstrijden verschuiven.

ARTIKEL 9

Mochten er teams in wedstrijdpunten gelijk eindigen, dan gelden de volgende regels:

a) beslissend is het puntensaldo in scorepunten (aantal scorepunten vóór minus scorepunten tegen)

is ook dit gelijk dan:

b) beslist het resultaat van de onderling gespeelde wedstrijd(en)

is dit ook gelijk dan:

c) zal er 1 beslissingsset worden gespeeld die wordt gewonnen door het team dat als eerste 15 punten behaalt, met een voorsprong van ten minste 2 punten.

ARTIKEL 10

De nethoogten zijn:

B-jeugd:          Meisjes             2.24 m

                        Jongens          2.24 m

A-jeugd:          Meisjes             2.24 m

                        Jongens          2.43 m

Top-jeugd:      Meisjes             2.24 m

                        Jongens          2.43 m

ARTIKEL 12

Alle teams dienen tijdens het hele toernooi te spelen in uniforme kleding die van rug-nummers is voorzien. Bij voorkeur dient het clubtenue gedragen te worden op de laatste speeldag.

ARTIKEL 13

De officiële wedstrijdbal is de gekleurde wedstrijdbal. Voor het inspelen worden door de organisatie ballen beschikbaar gesteld.
 
ARTIKEL 14

De organiserende vereniging, noch de gemeente Grootegast zal verantwoordelijkheid aanvaarden voor:

-      ongevallen en blessures; deelname geschiedt op eigen risico

-      diefstal, beschadiging of zoekraken van persoonlijke eigendommen

-      schade, toegebracht aan mens of enig goed

ARTIKEL 15

Protesten kunnen worden ingediend bij de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding bepaalt of het protest in behandeling wordt genomen. Ook staat de wedstrijdleiding open voor waardevolle suggesties.

ARTIKEL 16

De wedstrijdleiding beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

Sponsoren bedankt

Design door MERKMARK | Technische realisatie door BlackCup